Domā, ko runā!

Divas filozofiskas tradīcijas ar kopīgu interesi.


Vai valodas pastāv?

Un kā valoda vispār darbojas? Antonijs Tomlinsons izsver argumentus.


Kā saprast vārdus

Roberts Horners stāsta mums, kā, un pēc tam sniedz lingvistiskā filozofa skatījumu uz “tiesības nēsāt ieročus” nozīmi.


To izteikt ir to izskaidrot

Akilesh Ayyar izskaidro Prusta un Delēza mīklainos vēstījumus.


Derrida par valodu

Pīters Bensons mums stāsta, kas ir un kas nav valoda saskaņā ar Žaku Deridu.