Grieķijas ekonomika: senais izdevums

Savā jaunajā slejā Pēteris Ādamsons jautā, ko senie grieķi bija sakāmi par ekonomiku.